du an khu nha o tan thanh dien bien mat bang tong the du an khu nha o tan thanh dien bien phoi canh du an khu nha o Tan Thanh Dien Bien phoi canh khu nha o Tan Thanh Tài Nguyên ecocity

Khu phố Hoa Ban: Cập nhật tiến độ công trường 10/01/2017

Công trường "Khu phố Hoa Ban" mặc dù thời tiết không ủng hộ mưa có mưa lớn, nhưng vẫn không ngăn được lòng quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc đúng tiến độ đề ra…