du an khu nha o tan thanh dien bien mat bang tong the du an khu nha o tan thanh dien bien phoi canh du an khu nha o Tan Thanh Dien Bien phoi canh khu nha o Tan Thanh Tài Nguyên ecocity

Khu phố Hoa Ban: Công trường thi đua lập thành tích chào năm mới

Công trường khu phố Hoa Ban tích cực thi đua lập thành tích về đích trước tiến độ chào năm mới 2017. Toàn công trường không khí phấn khởi rộn ràng, từng đoàn xe vào ra ……………….