du an khu nha o tan thanh dien bien mat bang tong the du an khu nha o tan thanh dien bien phoi canh du an khu nha o Tan Thanh Dien Bien phoi canh khu nha o Tan Thanh Tài Nguyên ecocity

Truyền hình trực tiếp lễ “Động thổ dự án Khu Phố Hoa Ban”

Truyền hình trực tiếp lễ "Động thổ dự án Khu Phố Hoa Ban" Diễn lúc 9h sáng ngày 11 tháng 03 năm 2017 tại phường Tân Thanh và Him Lam TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

https://www.youtube.com/watch?v=FTqPSVX1D8I&feature=youtu.be